doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế thu nhập không

Có ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập năm 2019? Các quy định về thuế mà doanh nghiệp mới thành lập cần biết. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của đất nước vì đây là […]

Cách Phân biệt giữa thương nhân, doanh nghiệp và chủ kinh doanh

Phân biệt giữa thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh. Quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới từ những năm 1986, nền kinh tế của nước ta trở nên đa dạng với nhiều thành phần kinh tế. Kinh […]

Điều luật về người đại diện theo pháp luật của công ty

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần mới nhất. Quy định về soạn thảo nội dung điều lệ của công ty cổ phần. Sự phát triển của mỗi một doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào quy mô cơ cấu doanh nghiệp, văn hoá doanh nghiệp, thương hiệu, […]

Dịch vụ đăng ký sử dụng mã số mã vạch GS1 nhanh chóng cho sản phẩm hàng hoá

đăng ký mã số mã vạch cho các sản phẩm. Dịch vụ đăng ký sử dụng mã số mã vạch GS1 cho sản phẩm hàng hoá uy tín. Đăng ký mã số nhanh nhất, đăng ký mã vạch chi phí thấp. Mã số, mã vạch là một trong những dấu hiệu nhằm quản lý và […]