doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế thu nhập không

Có ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập năm 2019? Các quy định về thuế mà doanh nghiệp mới thành lập cần biết.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của đất nước vì đây là yếu tố để đảm bảo ổn định nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Việc thu thuế luôn được áp dụng dựa trên sự bình đẳng, công bằng nên hầu hết các cá nhân, nhóm đăng ký mã vạch sản phẩm , hộ cá thể và các tổ chức kinh tế có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ có phát sinh lợi nhuận. Tuy nhiên trong một số trường hợp Nhà nước vẫn áp dụng các trường hợp ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp non trẻ mới thành lập. Nhằm đem lại sự phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc phát triển hoạt động kinh doanh và sản xuất của mình. Nhưng theo quy định của pháp luật không phải doanh nghiệp nào cũng được xem là trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp khi mới thành lập mà phải là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù được quy định cụ thể ở Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Về đối tượng phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là những doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt nam, các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài đang có hoạt động ở Việt Nam các tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập. Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà những ưu đãi về thuế của doanh nghiệp mới thành lập sẽ được hưởng mức ưu đãi về thuế suất thu nhập doanh nghiệp.

Thứ nhất, về các ưu đãi về thuế của doanh nghiệp mới thành lập áp dụng với mức thuế suất 10% trong 15 năm đầu với doanh nghiệp mới thành lập.

Đố với các doanh nghiệp được thành lập và thực hiện dự án đầu tư tại những địa phương đang có khó khăn về mặt kinh tế- xã hội theo quy định của pháp luật, bởi nếu có sự đầu tư này sẽ là một bước chuyển mới cho địa phương đó, giải quyết được vấn đề việc làm cho người dân địa phương hoặc thúc đẩy phát triển địa phương về mặt xã hội.

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư vào các dự án vào các lĩnh vực mà Nhà nước đang chú trọng để phát triển, là các lĩnh vực mà Nhà nước đang cần sự đầu tư như các ngành nghề liên quan đến việc ứng dụng công nghê cao; các lĩnh vực nhằm mục đích ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; các dự án đầu tư vào để phát triển khoa học và công nghệ; các dự án đầu tư vào sản xuất vật liệu xây dựng, các vật liệu hiếm như composit các vật liệu xây dựng nhẹ,các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật; và các ngành nghề khác được quy định tại Điều 15 Nghị định 128/2013/NĐ-CP .vv…Đối với những lĩnh vực này đang là lĩnh vực phát triển trọng điểm phục vụ cho quá trình hiện đại hóa của đất nước nên Nhà nước luôn tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực này nên khi mới thành lập Nhà nước sẽ có những ưu đãi để khuyến khích việc đầu tư.

Đối với những trường hợp thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến các lĩnh vực về môi trường như các dự án đầu tư về sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, đầu tư về các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải;

Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp mà được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì mức ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xác định bằng mức ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định của pháp luật.

Thứ hai, về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập được áp dụng thuế suất 10% với thu nhập của doanh nghiệp mới thành lập.

Đối với các thu nhập của doanh nghiệp  xuất phát từ thực hiện hoạt động hóa trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và môi trường đều là những vấn đề cốt yếu trong sự phát triển một đất nước. Đối với các doanh nghiệp thực hiện đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội với mục đích kinh doanh thì Nhà nước sẽ căn cứ vào phần thu nhập, phần hoa lợi lợi tức từ nhà ở phát sinh để áp mức thuế suất 10 % từ ngày 1/7/2013. Đối với các cơ quan báo chí có thu lợi từ hoạt động in ấn, quảng cáo trên báo, xuất bản thì thuộc vào trường hợp ưu đãi thuế thu nhập khi mới được thành lập. Đối với các tổ chức kinh tế có hoạt động liên quan đến phát triển rừng như trồng rừng, chăm sóc cây rừng, bảo vệ rừng hay có các hoạt động nông nghiệp ở địa bàn có kinh tế -xã hội khó khăn, các hoạt động kinh tế liên quan đến muối, nông sản, thủy sản và thực phẩm… và các thu nhập của tổ chức là hợp tác xã trên các lĩnh vực nông-lâm-ngư-diêm nghiệp mặc dù không các địa bàn có điều kiện khó khăn nhưng Nhà nước khuyến khích các tổ chức này nên vẫn là các đối tượng được chính sách ưu đãi về thuế khi mới thành lập.

Thứ ba, về ưu đãi cho doanh nghiệp với thuế suất 17% khi mới thành lập trong thời gian 10 năm.

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập trong một số trường hợp như có các khoản thu nhập có từ việc đầu tư các dự án có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn, các khoản thu nhập của doanh nghiệp khi thực hiện các dự án liên quan đến các ngành sản xuất các vật liệu xây dựng cao cấp, các thiết bị phục vụ cho sản xuất nông-lâm-ngư-diêm nghiệp, các ngành truyền thống. Đây là chính sách ưu đãi của Nhà nước đê khuyến khích phát triển các ngành mũi nhọn, các ngành là lợi thế của Việt Nam.

Thứ tư, về ưu đãi cho thuế thu nhập của các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô với mức thuế suất 20%.

Trong trường hợp nếu đây là các dự án cần có sự thu hút đầu tư lớn và phải sử dụng công nghệ cao, quy định này được áp dụng mức thuế suát 17% từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tuy nhiên tùy trường hợp thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm thời gian nhưng không được quá 15 năm.

Thứ năm, về thời gian miễn thuế, giảm thuế về các chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Đôi với các khoản thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới liên quan đến công nghệ cao, lĩnh vực doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi miễn thuế tối đa không quá 4 năm và trong vòng 9 năm tiếp theo thì doanh nghiệp sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp. Đối với thu nhập của các doanh nghiệp ở các dự án đầu tư mớii tại khu công nghiệp thì sẽ được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

Thứ sáu, các chính sách áp dung từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 về ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp mới thành lâp được xác định là loại doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được các chính  sách hỗ trợ để khuyến khích phát tiển. Ngoài cách chính sách hỗ trợ về tín dụng, về công nghệ, pháp lý thì còn được hỗ trợ về ưu đãi về thuế như trong quá trình mới thành lập các doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường.

Dịch vụ của Công ty chúng tôi:

– Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 

– Tư vấn về các ưu đãi cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn, giải đáp vướng mắc của khách hàng về ưu đãi thuế theo pháp luật trong công ty và những vấn đề khác có liên quan.

– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Dịch vụ thuế – tài chính doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *